W tym miejscu mogą Państwo dokonać zapisu dziecka na listę oczekujących na bezpłatną diagnostykę w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) w ramach kontraktu z NFZ. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać informacje na temat przebiegu procesu diagnostycznego w NAVICULA – CENTRUM, prosimy skorzystać z możliwości zapisu telefonicznego. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy w każdy czwartek, w godzinach 14-18, pod numerem 731 018 151. Przypominamy, że zapisu na diagnostykę dokonać można również osobiście, w rejestracji NAVICULA – CENTRUM przy ulicy Krzysztofa Cedry 2 w Łodzi. Zapisy osobiste przyjmujemy codziennie, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8-17 i w piątki, w godzinach 8-16.

Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę, bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027), ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, bądź placówkę medyczną do której został zapisany.

Pacjent ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku, gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się na wizytę w określonym terminie.

 

W celu rozpoczęcia zapisu drogą elektroniczną prosimy o podanie daty urodzenia dziecka:

Orientacyjny termin rozpoczęcia procesu diagnostycznego Państwa dziecka to 04.11.2030. Informujemy, że może on ulec zmianie. Dokładny termin ustalany jest na co najmniej dwa tygodnie przed wizytą rozpoczynającą proces diagnostyczny i podawany jest przez pracownika NAVICULA – CENTRUM telefonicznie.

Orientacyjny termin rozpoczęcia procesu diagnostycznego Państwa dziecka to 03.04.2025. Informujemy, że może on ulec zmianie. Dokładny termin ustalany jest na co najmniej dwa tygodnie przed wizytą rozpoczynającą proces diagnostyczny i podawany jest przez pracownika NAVICULA – CENTRUM telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy. Prosimy o podanie danych dziecka.

  Płeć*
  * - informacje wymagane do przyjęcia zgłoszenia

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Łodzi, ul. Chocianowicka 198, NIP: 7262132373 oraz Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi, ul. Cedry 2, NIP: 7292504626.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Mariusza Zajkiewicza, kontakt pod adresem email: mariusz.zajkiewicz@isbc.eu lub tradycyjne na adres Centrum.
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
   • w celu chęci zawarcia umowy na badania diagnostyczne oraz realizacji umowy na badania diagnostyczne oraz terapię zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b) RODO;
   • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c) RODO zgłoszenie do NFZ, ZUS;
   • w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia zgodnie z art. 9, ust. 1 lit. h) RODO.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji terapii a po zakończeniu przez okres niezbędny do przechowywania dokumentacji medycznej określony w przepisach.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.